Schładzacze wody

Schładzacze wody
Schładzacze wody
Schładzacze wody
Schładzacze wody
Schładzacze wody
Schładzacze wody

  Opis produktu

  W ofercie posiadamy schładzacze serii „M„, które są specjalistycznymi urządzeniami chłodniczymi, których zadaniem jest odprowadzenie ciepła wytwarzanego w procesach technologicznych za pośrednictwem wody lub innych mediów cyrkulujących w obiegach zamkniętych wg parametrów założonych dla tych procesów.

  Schładzacze są kompaktowymi konstrukcjami wyposażonymi w agregaty sprężarkowe i termoizolowane zbiorniki buforowe, w których następuje wymieszanie wody lodowej i wody powracającej. Temperatura wód zmieszanych wyświetlana jest na sterowniku.

  Wymiana ciepła następuje w zbiorniku buforowym, w którym usytuowany jest nowoczesny blok parownikowy, zasilany kapilarami dynamicznymi.
  Cyrkulacja i wymiana ciepła wymuszana jest dwufunkcyjną pompą z mieszadłem talerzowo-śrubowym lub pompą wirową.
  Pracują w standardzie 20/15oC, 12/7oC, oraz jako agregaty wody lodowej w systemie bezglikolowym lub w systemie HAF-Eis (-3oC) z mieszanką glikolową.
  Przystosowane są do pracy ciągłej (FLOW), realizowanej w cyklu automatycznym (AUT).
  Aktualnie produkowane są schładzacze o mocach od 0,5 do 32 kW i wyjątkowo szerokich zakresach temperatur wylotowych (od wody lodowej → do +25 oC).
  Urządzenia reprezentują klasę energetyczną EER/COP = A/B, gdyż wytwarzają akumulator lodowy, w którym gromadzony jest chłód w okresach mniejszych obciążeń cieplnych schładzacza. Dodatkowo (opcjonalnie) wyposażane są we wspomagający stopień schładzania powietrzem (Air – ang. freecooling).

  Standardy wykonania:

  Wszystkie urządzenia odpowiadają normom:
  • maszynowej 98/37/EC,
  • elektromagnetycznej 89/336/EWG
  aplikacyjnej EMV-Gesetz, DIN2405, VDE 0100 cz. 410.

  W ofercie dostępne są modele:

  • SCHŁADZACZ 300/M
  • SCHŁADZACZ 500/M
  Liczba w nazwie oznacza wydajność schładzacza np. 300/M oznacza wydajność 300l na godzinę.

  Schładzanie wody
  Schładzacz wody przeznaczony do schładzania wody niezbędnej do procesów produkcyjnych np. w piekarni, cukierni. Urządzenie jest szczególnie przydatne latem, kiedy woda w sieci miejskiej ma 20 stopni C lub więcej. Schładzacz sam pobiera wodę z sieci wodociągowej i obniża jej temperaturę o 10-12 stopni C. Wydajność tego modelu wynosi 300 litrów na godzinę.

  Produkty pokrewne

  fe mr ue